Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhteiskuntasitoumus ja Agenda 2030

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen toteuttamisesta. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline myös YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. 

Yhteiskuntasitoumuksen valmistelusta on vastannut Suomen kestävän kehityksen toimikunta, ja se julkistettiin vuonna 2013 otsikolla “Suomi, jonka haluamme 2050”. 

Vision toteuttamiseksi yhteiskuntasitoumuksessa on määritelty kahdeksan kestävän kehityksen tavoitetta:

  • Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin,
  • Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta,
  • Työtä kestävästi,
  • Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt,
  • Hiilineutraali yhteiskunta,
  • Resurssiviisas talous,
  • Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat,
  • Luontoa kunnioittava päätöksenteko.

 

Yhteiskuntasitoumusta toteutetaan eri toimijoiden tekemien toimenpidesitoumusten avulla

Yhteiskuntasitoumusta viedään käytäntöön eri toimijoiden tekemien sitoumusten avulla, jotka julkaistaan sitoumus2050 -palvelussa. Jokainen toimenpidesitoumus toteuttaa samalla yhtä tai useampaa globaalin kestävän kehityksen Agenda 2030 toimenpideohjelman tavoitetta. 

Yhteiskuntasitoumuksen vuosiraporteissa kerrotaan yhteiskuntasitoumuksen edistymisestä niin tehtyjen sitoumusten, kuin muidenkin toimenpiteiden, kuten esimerkiksi green dealien osalta.

Uusimman vuosiraportin pääset lukemaan tästä >>  

Suomen yhteiskuntasitoumuksen ja Agenda 2030:n tavoitteiden vastaavuudet löydät täältä >> 

Tutustu yhteiskuntasitoumukseen >>

Lue lisää yhteiskuntasitoumuksen tavoitteista >>

 

Yhteiskuntasitoumus

YHTEISKUNTASITOUMUKSEN TAVOITTEET:

Yhteiskuntasitoumukset tavoitteet

Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Järkevällä päätöksenteolla loppu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.

Kestävät elämäntavat

Luonnonvarojen kulutus ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Työtä kestävästi

Korkea työllisyysaste kaikille yhteiskuntaryhmille ja mahdollisuus hyvään työhön. Lisää vihreää taloutta.

Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta

Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Lisää avoimuutta myös hallintoon.

Hiilineutraali yhteiskunta

Energiatehokkaiden, uusiutuvien ja monimuotoisten ratkaisujen myötä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kestävät yhdyskunnat

Entistä paremmat mahdollisuudet paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisää kohtaamispaikkoja.

Resurssiviisas talous

Suomi yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan kärkimaaksi. Kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti.

Yhdenvertaisuus

Hyvä terveys, koulutus ja työllistyminen kaikille yhteiskunnan jäsenille.