Muovisitoumus

 

Ympäristöministeriö solmi ensimmäisen Green Deal -sopimuksen (Muovikassisopimus) Kaupan liiton kanssa vuonna 2016. Tällä sopimuksella pannaan täytäntöön EU-direktiivin velvoitteet vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen avulla lain sijaan. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti ja sillä pyritään varmistamaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet saavutetaan Suomessa. Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Kaupan liiton ohjeet Green Deal -sitoumuksen tekijälle: Näin pääset mukaan muovikassisopimukseen.