Kestävän kehityksen strategia

Sitoumuksilla vauhditetaan kestävää kehitystä ja Agenda 2030 tavoitteita 

Suomen kestävän kehityksen strategia julkistettiin keväällä 2022. Strategia tähtää YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ja sen tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Strategian on valmistellut Kestävän kehityksen toimikunta, jonka puheenjohtajan toimii pääministeri. 


Suomen kestävän kehityksen strategiassa on nimetty kuusi muutosaluetta, joissa tarvitaan merkittäviä järjestelmätason muutoksia kestävän kehityksen mahdollistamiseksi:

•    Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus
•    Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
•    Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
•    Kestävä energiajärjestelmä
•    Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
•    Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö


Tule mukaan kestävän kehityksen talkoisiin ja tee sitoumus!

Kestävä kehitys ja järjestelmätason muutosten aikaansaanti edellyttävät kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumista. Toimenpidesitoumukset, green deal- sopimukset, materiaalitehokkuuden sitoumukset ja ravitsemussitoumukset ovat konkreettinen keino viedä käytäntöön Agenda2030 tavoitteita ja Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteita.

Jo yli 1000 organisaatiota on laatinut erilaisia toimenpidesitoumuksia, jotka toteuttavat samalla yhtä tai useampaa globaalin kestävän kehityksen Agenda 2030 toimenpideohjelman tavoitetta.

Tutustu Suomen kestävän kehityksen strategiaan >> 

 

Suomen kestävän kehityksen strategian kuusi muutosaluetta: