Sitoumuksen hyödyt

Sitoumustyypit - erilaisia tapoja edistää kestävää kehitystä


Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot, järjestöt ja kansalaiset  voivat asettaa sitoumuksen tekemällä mitattavia tavoitteita omalle työlleen kestävän kehityksen edistämiseksi ja mahdollistamiseksi. 

  • Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot ja järjestöt voivat tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia tai liittyä mukaan green deal sopimuksiin, elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, ravitsemussitoumukseen tai tehdä ympäristömerkkisitoumuksen (kattositoumus).
  • Toimenpidesitoumuksia voivat tehdä myös yksityishenkilöt.

Kaikkia sitoumuksia yhdistää mitattavat tavoitteet, jotka vievät eteenpäin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita. Sitoumukset julkaistaan sitoumus2050 -palvelussa, joka toimii ikkunana Suomessa tehtävälle kestävän kehityksen työlle. Palvelussa oma sitoumus saa näkyvyyttä, toisaalta sitoumuksen julkaisu palvelussa edellyttää tulosten raportoimista.

 

Tutustu sitoumuksiin ja tee oma sitoumus!

Tutustu sitoumuksiin ja tee oma sitoumus!

Nested Applications

NOSTO: Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Toimenpidesitoumus

Konkreettinen keino eri organisaatioille edistää kestävää kehitystä.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Ympäristömerkkisitoumus

Ympäristömerkkisitoumus

Työväline yrityksille sekä kunnille ja muille julkisille organisaatioille kestävien hankintojen tueksi.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Vapaaehtoinen toimintamalli kiertotalouden edistämiseksi.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Ravitsemussitoumus

Ravitsemussitoumus

Ruoka-alan toimijoiden työkalu ravitsemusvastuullisuuden kehittämiseen.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Green deal

Green deal -sopimukset

Vapaaehtoiset green deal -sopimukset edistävät kiertotaloutta ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Lue lisää aiheesta