Muovisitoumus

Muovikassisopimus (2016–2025)

Ympäristöministeriön ja Kaupanliiton välinen muovikassisopimus on ensimmäinen vapaaehtoisuuteen perustuva green deal -sopimus. Muovikassisopimus solmittiin vuonna 2016 ja se on voimassa vuoden 2025 loppuun. Vapaaehtoisen muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovikassien kulutusta ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan alle 40 kappaletta suomalaista kohden vuodessa. EU-direktiivi ei koske erittäin ohuita muovipusseja eli niin sanottuja hedelmä- ja vihannespusseja. Muovikassisopimuksella pyritään kuitenkin vähentämään kaikkien muovikassien kulutusta.

Muovikassien käytön vähentämisen green deal -sopimus >>

Muovikassien kulutus laskussa, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa

Muovikassisopimukseen ovat sitoutuneet kaikki päivittäistavarakaupat. Päivittäistavarakauppojen myydyistä kasseista lähes kaikki n. 94 % ovat muovikasseja. Päivittäistavarakaupat ovatkin suurin muovikassien jälleenmyyjä. Tämän lisäksi sopimukseen ovat sitoutuneet myös erikoiskauppojen ketjuja ja yrityksiä. Lisää kaupanalan toimijoita toivotaan sopimukseen mukaan, sillä muovikassien käytön määrän vähentäminen koskettaa koko toimialaa.

Kuluttajat ovat muoveista käydyn keskustelun ja kampanjoinnin seurauksena muuttaneet nopeasti kulutuskäyttäytymistään ja muovikassien kulutus laski vuodesta 2017 vuoteen 2020. Tämän jälkeen kulutus on jonkin verran kasvanut ja kaiken kaikkiaan muovikassien kulutus on laskenut vuodesta 2017 vain n. 8,5 %. Muovikassien kulutus oli vuonna 2022 n. 55 kassia. Vuonna 2023 tehdyssä väliarvioinnissa tunnistettiin, että lisätoimia tarvitaan, jotta muovikassien kulutuksessa saavutetaan sopimuksen vuoden 2025 tavoite eli 40 kassia henkilöä kohden vuodessa. Näitä ovat mm sijoittelu, hinnoittelu ja kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen.
 

    2025   2022   2021   2020   2019   2018   2017
Muovikassien kulutus vuosittain kpl/hlö

  40 (tavoite)

  55,6   54,6   52,5   59,7   67,2   70

 

Sopimusosapuolet sitoutuvat

Ympäristöministeriö on sitoutunut:

 • arvioimaan toimien tehokkuutta
 • lainsäädännön valmisteluun, jos toimet eivät osoittaudu riittävän tehokkaiksi
 • koordinoimaan sopimuksen ohjausryhmän työskentelyä 
 • osallistumaan Sitoumus2050 –järjestelmän kehittämiseen
 • viestimään omista toimista
 • tukemaan neuvonta-, koulutus- ja kokeiluhankkeita yhdessä muiden sopimusosapuolten ja sitoumuksen tehneiden yritysten kanssa.

Kaupanliitto on sitoutunut:

 • tukemaan neuvonta- ja valistuskampanjoita
 • kannustamaan ja opastamaan yrityksiä
 • seuraamaan tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä ympäristöministeriölle
 • osallistumaan ohjausryhmän työskentelyyn ja vuosittaiseen omien toimenpiteiden raportoimiseen.

Miten voin kaupanalan toimijana sitoutua sopimukseen? 

 1. Sitoudu ja tule mukaan vähentämään muovikassien kulutusta! Tee sitoumus muovikassien vähentämiseksi ohjeiden mukaisesti. Ohjeisiin voit perehtyä täällä >>
 2. Kun sitoumuksesi on hyväksytty, ilmoita siitä Kaupan liittoon.
 3. Raportoi vuosittain tuloksista Sitoumus2050 -sivustolle.

Mitä hyväksytty sitoumus edellyttää?

EU-direktiivi vähennystavoite ei koske hygienia syistä erittäin ohuita muovipusseja eli niin sanottuja hedelmä- ja vihannespusseja. Sopimuksen tavoitteena on kuitenkin vähentää kaikkien muiden muovikassien ja -pussien kulutusta.

Kaupan alan yritys voi päättää itse omassa sitoumuksessaan niistä toimista, joilla se aikoo vähentää muovikassien kulutusta. Toimet ovat muun muassa muovikassien maksullisuus, hinnoittelu, vaihtoehtoiset kassit, tuotesijoittelu ja kulutusneuvonta ja -valistus. Sitoumuksen tehneet yritykset raportoivat vuosittain tekemistään toimista ja muovikassien kulutusmääristä. 

Sitoumuksen tulee sisältää toimia kaikista seuraavista asiakokonaisuuksista: 

 • asiakkaiden neuvonta- ja valistus muovikassien kulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen ehkäisemiseksi 
 • muovikassien maksullisuuden varmistaminen 
 • luopuminen myyntipisteessä ohuiden muovikassien ilmaisesta jakelusta.

Ajankohtaista

Muovikassien käytön määrän vähentämisen green deal –sopimuksen väliarvioinnin tiivistelmä on luettavissa ympäristöministeriön sivuilta >>

Taustatietoja

Vuonna 2015 Euroopan parlamentti hyväksyi pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta (ns. ”muovikassi” direktiivin (EU) 2015/7202). Direktiivissä edellytetään toimia, joilla pyritään saavuttamaan kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen kestävä väheneminen. Vuoteen 2025 mennessä direktiivin ja sopimuksen tavoitteena on, että vuosittainen muovisten kantokassien kulutusmäärä on alle 40 kpl per henkilö. Tämä tavoite koskee muovisia kantokasseja, jotka ovat 15 <50 mikronin paksuisia.


Lisätietoja

Ympäristöministeriö
Salla Koivusalo
erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh. +358 29 5250289

Kaupanliitto
Marja Ola
johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@kauppa.fi
puh. +358 50 383 7711


Kysyttävää Sitoumus2050.fi sivustosta?

sitoumus2050@motiva.fi